Dla Studentów>>>Download

    

  Download

 

  •  
Rozkład zajęć (PO) - semestr letni 2020/2021 (.pdf)  
Wymagania dotyczące struktury i układu prac dyplomowych (.pdf)  
  •  
Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją (książka - P. Lech - .pdf)  
   
  •  
Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII (książka - P. Lech - .pdf)  
Doktryna jakości - (książka - Andrzej Jacek Blikle - .pdf)  
Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem (książka - Zbigniew J. Klonowski - .pdf)  
     
Dwanaście zasad wydajności (książka - Harrington Emerson - .pdf)  
Usługi on-line : jakość, interakcje, satysfakcja klienta (książka - Marcin Sikorski - .pdf)  
     
Rozwój zastosowań informatyki (książka - Grabara J, Kisielnicki J., Miłosz M.(red.) - .pdf)  
     
Mobilne aspekty technologii informacyjnych (książka - Chmielarz W. (red.) - .pdf)  
     
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania (książka - Chmielarz W. - .pdf)  
     
Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017 (książka - Wielki J. (red.) - .pdf)  
   
     
Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 (książka - Wielki J. - .pdf)  
   
     
Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 (książka - Wielki J. - .pdf)  
   
     
Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2020 (książka - Graczyk-Kucharska red. - .pdf)  
   
     
Systemy ERP w procesach logistycznych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020 (skrypt - Stępniak C., Sobociński M., Chluski A. - .pdf)  
   
     
Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020 (skrypt - Grabińska A., Pawełoszek I., Ziora L. - .pdf)  
   
     
Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2021 (książka - Sutkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. - .pdf)  
   
     
Projektowanie strategii informatyzacji organizacji. Warszawa: Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, 2022 (książka - Kamińska A., Kotarba M., Stańczak A., Zajkowski A., Zawiła-Niedźwiecki J. - .pdf)  
   
     
Metody badań mieszanych w naukach o zarządzaniu. Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2023 (książka - Sutkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. - .pdf)