O mnie

Choć od września 2000 roku jestem związany ze środowiskiem akademickim, to moja droga do pracy na uczelni była dość długa i prowadziła przez szereg innych doświadczeń. Przez wiele lat związany byłem z III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu natomiast późniejszy zwrot w mojej karierze zawodowej spowodował, iż przez kolejne lata pracowałem w spółce giełdowej Remak S.A., nabywając niezwykle cennych, z punktu widzenia obecnej pracy na uczelni, doświadczeń z pracy w przemyśle. 

Kolejna zmiana nastąpiła po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy doktorskiej "Application of electronic marketing in business process reengineering". Wtedy to rozpocząłem pracę na Politechnice Opolskiej, współpracując jednocześnie z AE we Wrocławiu jak i PWSZ Nysa. Zacząłem prowadzenie pracy dydaktycznej, kontynuując i poszerzając badania zapoczątkowane wraz z przygotowywaniem pracy doktorskiej a związane z wpływem Internetu na funkcjonowanie organizacji i koniecznymi zmianami jakie pojawiają się wraz z nim. Początkowo ich przedmiotem była sfera działalności marketingowej (czego rezultatem była rozprawa doktorska), stopniowo rozszerzając się w kierunku próby stworzenia całościowego modelu oddziaływania tego nowego i niezwykle potężnego medium (lub jak niektórzy wolą nowej platformy biznesowej) na  nie. W dniu 14 maja 2014 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze" oraz pozostałego dorobku naukowego uzyskałem, uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od dnia 1 lipca 2014 zatrudniony jestem na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej. Natomiast od 1 października 2014 zostałem kierownikiem Katedry E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej (obecnie Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej).

Moje zainteresowania pozazawodowe zostały w dużym stopniu w chwili obecnej zdominowane przez kwestie profesjonalne (widać to np. wyraźnie, jeśli chodzi o czytane przeze mnie książki :-), ale nieustannie bliskie mi są sprawy związane z muzyką (głównie rockową, choć nie tylko) czy też filmem (głównie na DVD). W miarę wolnego czasu lubię też pobiegać, wsiąść na rower, popływać czy też pograć w tenisa. Jako, że bliska mojemu sercu jest również fotografia (w chwili obecnej już wyłącznie cyfrowa) pozwalam sobie udostępnić garść różnych zdjęć związanych z moją osobą.