Działalność zawodowa>>>Zainteresowania naukowe

    

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i ich oddziaływaniu na sposoby funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności koncentrują się one wokół wykorzystania przez nie Internetu i innych technologii cyfrowych oraz wynikających z tego szeroko pojętych konsekwencji. Stąd też naturalne jest, że e-biznes, e-gospodarka oraz procesy cyfrowej transformacji współczesnej rzeczywistości gospodarczej są tymi aspektami, które budzą moje najżywsze zainteresowanie.

 

Jako, że coraz szybszy rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych wymusza na współczesnych organizacjach wprowadzanie głębokich zmian w dotychczasowych sposobach ich funkcjonowania, stąd też moje zainteresowania naukowe związane są również z tym, co dzieje się w obszarze nowoczesnych koncepcji zarządzania.