Działalność zawodowa>>>Współpraca międzynarodowa

      

     Współpraca akademicka

 

Socrates/Erasmus

   
 •  
prowadzenie zajęć dla studentów  IUT Saint-Denis Universite Paris 13 w ramach programu Socrates/ Erasmus (Paryż 24- 29.06.2002),
   
 •  
prowadzenie zajęć dla studentów  IUT Saint-Denis Universite Paris 13 w ramach programu Socrates/ Erasmus (Paryż 14- 21.11.2003),
   
 •  
prowadzenie zajęć dla studentów  Instituto Politécnico de Tomar (Portugalia) w ramach programu Erasmus+ (Tomar, 15-18.10.2019),
   
 •  
prowadzenie zajęć ze studentami przyjeżdżającymi na PO w ramach programu Sokrates oraz opieka nad nimi.

 

  BOC-Cooperation Programme (Program Uniwersytecki BOC)
   
 •  
uczestnictwo w programie BOC-Cooperation Programme „BOC For Academia ADONIS For Polish Universities” (Uniwersytet Wiedeński i BOC GmbH - od września 2001).
   
Business INformatics NETwork
   
 •  
Uczestnictwo w programie BIN-NET z ramienia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
   
 •  
Współpraca z Prof. Dr. A Min Tjoa (Director of the Institute of Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology).
   
 •  
DEXA 2006 – współudział w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej (Local Arrangement Chairperson).

 

     Działania eksperckie

   
 •  
29.12.1999 – 29.12.2003 – w bazie danych ekspertów w obszarze           e-commerce The International Trade Centre UNCTAD/WTO (Genewa),
   
 •  
od marca 2001 roku ekspert Komisji Europejskiej w ramach Piątego Programu Ramowego w obszarze e-commerce (udział w ocenie projektów dotyczących tematu „Exploratory High risk/ long term research”: Bruksela 28 maja – 1 czerwca 2001),
   
 •  
od stycznia 2003 ekspert Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Programu Ramowego w obszarze e-business (udział w ocenie projektów dotyczących tematów "Networked businesses and governments": Bruksela 11- 17 maja 2003 oraz 10 -13 czerwca 2003),
   
 •  
od stycznia 2003 ekspert Komisji Europejskiej w ramach programu eTEN (udział w ocenie projektów nadesłanych w ramach eTEN CALL 2006/1: Bruksela 3 – 7 lipca 2006).
   
 •  
od stycznia 2007 ekspert Komisji Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego w obszarze e-business (udział w ocenie projektów ICT – Information and Communication Technologies Challenge 7, objective 5.4 „ICT for Ageing and Wellbeing” oraz objective 5.5 „ICT for Smart and Personalised Inclusion” – ocena zdalna 11.02 - 23.02.2011 oraz ocena w Brukseli 28.02 – 11.03.2011),
   
 •  
od 05 stycznia 2017 ekspert The Research Promotion Foundation (RPF) of Cyprus w ramach programu RESTART 2016-2020 Programmes (udział w ocenie wniosku - 12.02.2018 – 26.02.2018).
   
 Czasopisma
   
 •  
członek Editorial Board czasopisma „International Business Research” wydawanego przez Canadian Center of Science and Education (od listopada 2011),
   
 •  
recenzent czasopisma "Journal of Information, Communication & Ethics in Society" (UK - od listopada 2014),
   
 •  
recenzent czasopisma "Journal of Business and Economics" (USA - od grudnia 2015),
   
 •  
recenzent czasopisma "Polish Journal of Management Studies" (od stycznia 2016),
   
 •  
członek Editorial Board czasopisma „Management Studies”  (USA - od maja 2016),
   
 •  
członek Rady Naukowej czasopisma „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”   (od grudnia 2018),
   
 •  
recenzent czasopisma „Communications of the ACM”  (USA - od listopada 2017),
   
 •  
członek Editorial Board czasopisma „Journal of International Business and Management (JIBM)” (od 2018),
   
 •  
recenzent czasopisma „Foundations of Management”   (od lipca 2019),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Behavioral Sciences”   (od września 2019),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Management Issues”   (od października 2019),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Applied Sciences”   (od października 2019),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments”   (od października 2019),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Open Economics”   (od stycznia 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Information”   (od lutego 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „International Journal of Environmental Research and Public Health”   (od maja 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Sustainability”   (od maja 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Applied Computing and Informatics”   (od maja 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma „Innovative Marketing”  (od czerwca 2020),
 
   
 •  
członek Topics Board czasopisma “Administrative Sciences” (od września 2020),
 
   
 •  
członek Topics Board czasopisma “Sustainability” (od listopada 2020),
 
   
 •  
recenzent czasopisma "Healthcare"  (od lutego 2021),
 
   
 •  
recenzent czasopisma "Electronics"  (od kwietnia 2021),
 
   
 •  
recenzent czasopisma "South Asian Journal of Social Studies and Economics"  (od kwietnia 2021),
 
   
 •  
recenzent czasopisma "Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research"  (od maja 2021),
 
   
 •  
recenzent czasopisma "Academia Letters"  (od maja 2021),
 
   
   
 

 Stowarzyszenia międzynarodowe

   
 •  
Academic Member of the Athens Institute for Education and Research (od lutego 2016),
   
 •  
członek Academic Committee of Internet Innovation Research Center (Minjiang University, Chiny - od marca 2018),