Działalność zawodowa>>>Recenzje habilitacji

    

Recenzje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Recenzent osiągnięć naukowych dra Artura Strzeleckiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Cykl publikacji: Widoczność witryn internetowych i trendów wyszukiwań w wyszukiwarce. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (kolokwium habilitacyjne: 21.06.2021).