Działalność zawodowa>>>Recenzje doktoratów

    

Recenzje prac doktorskich

Recenzent pracy doktorskiej mgra Bartłomieja Okwieta: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii . Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 16.05.2016).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra Velimira Tasica: A multi-project environment in modern organizations . Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (obrona: 21.04.2017).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra Macieja Sobocińskiego: Rola wirtualnych społeczności w budowaniu marki na przykładzie branży multimedialnych programów komputerowych  . Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 26.06.2017).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgr inż. Marty Juszczyk: Rozbudowa modelu akceptacji technologii dla potrzeb bezpiecznego wykorzystania tożsamości cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania (obrona: 28.11.2017).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Jakuba Syty: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych w Polsce. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania (obrona: 14.05.2018).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgr Moniki Kućmierczyk: Metodyka wdrażania telepracy w organizacjach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii (obrona: 25.05.2018).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra Adama Kostulaka: Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (obrona: 05.07.2018).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Klimka: Wolne i otwarte oprogramowanie w zarządzaniu procesami e-learningowymi w szkole wyższej. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania (obrona: 11.02.2020).
   
  1.  
Recenzent pracy doktorskiej mgra Roberta Golnika: Wpływ asymetrii przepływu informacji na zarządzanie jednostkami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 15.07.2020).
   

10.

Recenzent pracy doktorskiej mgra Yasha Chawli: Social Media Management for Consumer Willingness and Acceptnce of Smart Meters. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania (obrona: 22.09.2020).
   

11.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Tomasza Gzika: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach usługowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 01.07.2022).
   

12.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgr Anety Biernikowicz: Model organizacyjnej zdolności do wdrożenia i wykorzystania technologii informatycznych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (obrona: 07.12.2022 2022).
   

13.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Leśniaka: Koncepcja rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych w Polsce. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (obrona: 02.02.2023).
 
   

14.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgra Macieja Wacha: Model zastosowania analizy predykcyjnej w obszarze zarządzania portfelami projektów inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (obrona: 10.07.2023).
 
   

15.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Adama Piaseckiego: Zrozumiałość informacji w systemach elektronicznej administracji publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (lipiec 2023).
 
   

16.

 

Recenzent pracy doktorskiej mgr Aleksandry Schick: Impact of Content Management System Implementation on the Management of Enterprise Information Resources. Uniwersytet Szczeciński (obrona: 30.10.2023).