Działalność zawodowa>>>Recenzje publikacji

    

Recenzje książek i monografii

 •  
recenzent monografii: Kubiak B., Sieradz A. (red.): Information Management. Sopot: Faculty of Management University of Gdansk, 2014 (132 str.) (czerwiec 2014),
   
 •  
współrecenzent monografii: Jurek W. (red.): Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016,
   
 •  
recenzent monografii: Chmielarz W. (red.): Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 (235 str.) (marzec 2016),
   
 •  
recenzent monografii: Olszak C. (red.): Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017 (marzec 2017),
   
 •  
współrecenzent monografii: Appenzeller D. (red.): Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017,
   
 •  
recenzent podręcznika akademickiego: Misztal A.: Funkcjonowanie e-biznesu. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – listopad 2017),
   
 •  
recenzent monografii habilitacyjnej: Tańska H.: Społeczeństwo informacyjne w metodycznym kontekście zarządzania projektami informatycznymi. (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – luty 2018),
   
 •  
recenzent monografii: Olszak C.M., Głód G. (red.).: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie. (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kwiecień 2018),
   
 •  
recenzent dwóch książek zgłoszonych na Konkurs PTI na Najlepszą Książkę Informatyczną 2019 roku (maj 2019),
   
 •  
recenzent propozycji książki złożonej do wydawnictwa Taylor & Francis/CRC Press (maj 2019),
   
 •  
recenzent podręcznika: Abramek E.: Sieci społecznościowe w gospodarce elektronicznej. Teoria i praktyka. (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – wrzesień 2019),
   
 •  
recenzent książki: Kostulak A.: Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych. (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – listopad 2019),
   
 •  
recenzent monografii: Drążek Z, Komorowski T. (red.): Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - kwiecień 2020),
   
 •  
recenzent monografii: Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, Małgorzata Spychał, Maciej Szafrański: Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. (Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” - lipiec 2020),
   
 •  
recenzent skryptu: Pastuszak Z. (red.): Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń. (Wydawnictwo UMCS – sierpień 2021),
   
 •  
recenzent monografii: Dziembek D. (red.): Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej – grudzień 2021),
   
 •  
recenzent monografii: Dziembek D., Ziora L. (red.): Przedsiębiorczość i konkurencyjność w dobie transformacji cyfrowej. (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej – grudzień 2022),
   
 •  
recenzent książki: Hadasik B.: Reduction of information asymmetry in e-commerce: the web scraping approach. (Wydawnictwo UE w Katowicach – styczeń 2024)),
 
   

Recenzje artykułów

 •  
recenzent artykułu do czasopisma “Journal of Management” wydawanego przez Faculty of Economics,  University of Split (Chorwacja) – marzec 2000,
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję Xth European Conference on Information Systems (ECIS 2002 – Gdańsk 6-8 czerwca 2002),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 15th Bled Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy (Bled, Słowenia, 17-19 czerwca 2002),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The second IFIP Conference on eCommerce, eBusiness and eGovernment (I3E’2002 Lizbona 7-9 października 2002),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję XIth European Conference on Information Systems (ECIS 2003, Neapol 16-21 czerwca 2003), 
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 16th Bled eCommerce Conference: eTransformation, (Bled, Słowenia 9-11 czerwca  2003),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 7th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2003 Orlando, Florida, USA, 27-30 lipca 2003),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA ’03 Orlando, Florida, USA, 31 lipca - 2 sierpnia, 2003),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 12th International Conference on Information Systems Development (ISD2003 Melbourne 26-27 sierpnia 2003),
   
 •  
 recenzent sześciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The Third IFIP Conference on eCommerce, eBusiness and eGovernment (I3E 2003 Săo Paulo 22-25 września 2003),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję CollECTeR Conference for Latin America  (Santiago, Chile 29 września - 1 października 2003),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA ’04 Orlando, Florida, USA, 21 lipca - 25 lipca, 2004),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004 Orlando, Florida, USA, 18-21 lipca 2004),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję International Conference on Computing, Communications and Control Technologies (CCCT'04 Sponsored by: The University of Texas at Austin and The International Institute of Informatics and Systemics (IIIS) August 14-17, 2004 - Austin, Texas, USA),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 18th Bled eConference eIntegration in Action (Bled, Slovenia, June 6 - 8, 2005),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies (CCCT '05 Sponsored by: The University of Texas at Austin and The International Institute of Informatics and Systemics July 24-27, 2005 - Austin, Texas, USA),
   
 •  
recenzent jedenastu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 4th International Conference on  Computing, Communications and Control Technologies: CCCT '06 jointly with The 3rd International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications: CITSA 2006 (July 20-23, 2006,  Orlando, Florida, USA),
   
 •  
recenzent  artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję eValues 19th Bled eConference (Bled, Slovenia, June 5-7, 2006),
   
 •  
recenzent pięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 7th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies EC-Web 2006 (Kraków, Poland, 5 - 8 September 2006),
   
 •  
recenzent  dwóch artykułów nadesłanych do publikacji "Encyclopedia of HRIS: challenges in e-HRM" (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain - luty 2007),
   
 •  
recenzent  trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 20th Bled eConference eMergence: Merging and Emerging Technologies, Processes, and Institutions (Bled, Slovenia, June 4 - 6, 2007),
   
 •  
recenzent  dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję EC Web 2007 - 8th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (Regensburg, Germany 3-7 September 2007),
 
 •  
recenzent  dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 5th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2007 jointly with The 4th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications: CITSA 2007; (July 12-15, 2007; Orlando, Florida, USA),
 
 •  
recenzent  jedenastu artykułów nadesłanych na "Ogólnopolską Konferencję Naukową
Metody, narzędzia i technologie  informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy” (Chorzów,  26.09.2007),
 
 •  
recenzent  dwóch artykułów nadesłanych na 21st Bled eConference eCollaboration: Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction (Bled, Slovenia, June 15 - 18, 2008)
 
 •  
recenzent  jednego artykułu nadesłanego na The 6th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies: CCCT 2008,
   
 •  
recenzent  dwóch artykułów nadesłanych na EC Web 2008 - 9th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (Turin, Italy 1-5 September 2008),
   
 •  
recenzent  jednego artykułu nadesłanego na 22nd Bled eConference eEnablement: Facilitating an Open, Effective and Representant (Bled, Slovenia, June 14 – 17 2009),
   
 •  
recenzent  pięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 9th International Conference on INFORMATION MANAGEMENT ICIM (Gdańsk, 3 - 5 June, 2009),
   
 •  
recenzent artykułu “Trusting Invisible Strangers in Open Source Communities: About the Assumption, Inference and Substitution of Trust” nadesłanego do czasopisma „Ethics and Information Technology” (manuscript ETIN182, Springer Netherlands - styczeń 2010).
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję ICEP 2010: International Conference on eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship (Gdańsk, 14-16 September, 2010),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 10th International Conference on INFORMATION MANAGEMENT ICIM (Gdańsk, 8 - 10 June, 2011),
   
 •  
recenzent artykułu “How mobile phones may be used to extend banking services to the unbanked? Theoretical lessons from selected Sub-Saharan Africa Countries” nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2011),
   
 •  
recenzent artykułu “Study of Factors Influencing Loyalty of Iranian E-Shop Customers: Role of E-Shop Quality, E-Trust and E-Satisfaction of Customers" nadesłanego do czasopisma „ International Business Research” (wrzesień 2012),
   
 •  
recenzent artykułu “Fraud Detection in Supply Chain using Excel Sheet" nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (lipiec 2013),
   
 •  
recenzent artykułu “Survey the relationship between Customer Relationship Management, Data Mining and Knowledge Management to achieve and create Customer Knowledge Management to approach in gaining organizations’ competitive advantage in E-commerce” nadesłanego do czasopisma „ International Business Research” (wrzesień 2013),
   
 •  
recenzent artykułu “Free-riding and luxury brands on the Internet" nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2013),
   
 •  
recenzent artykułu “Planning and Implementing IT Governance in Brazilian Public Organizations" nadesłanego do czasopisma „ International Business Research” (styczeń 2014),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję KM Conference 2014 (Blagoevgrad, Bulgaria - June 25 - 28, 2014): „Visualization for learning in organization – on a base of possibilities of Vensim” i “The role of Information Brokers in knowledge management” (luty 2014),
   
 •  
recenzent artykułu “How to Promote Adoption of Complex E-Services Innovation? – An Institutional Factor Perspective " nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (lipiec 2014),
   
 •  
recenzent ośmiu artykułów nadesłanych do monografii pokonferencyjnej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (sierpień 2014),
   
 •  
recenzent artykułu “An experimental study of influential elements on cyberloafing from General Deterrence Theory perspective, Case study: Tehran Subway Organization" nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (październik 2014),
   
 •  
recenzent artykułu “Big Bad Data? An analysis of the positive applications of the uses of Big Data" nadesłanego do czasopisma   „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (listopad 2014),
   
 •  
recenzent artykułu “A Case Study: How to restructure a Google Advertising Campaign and a Teaching Website about the Digital Workplace to improve Global Presence on the Web " nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2014),
   
 •  
recenzent pięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję "The 12th International Conference on Information Management ICIM 2015"  (marzec 2015),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję Information System Management (ISM) organizowaną w ramach multikonferencji Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS'2015 (Łódź 13-16 września 2015),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję XXII Mountain School of Polish Information Processing Society (Częstochowa 22-24 czerwca 2015),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego (lipiec 2015),
   
 •  
recenzent artykułu “How to Evaluate the Performance of the Taiwan Biotech and Biopharmaceutical Corporations?" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (sierpień 2015),
   
 •  
recenzent artykułu “The impact of the collective rating presence on consumers’ perception" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (wrzesień 2015),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych międzynarodową konferencję naukową The 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2016 (July 5 - 8, 2016 – Orlando, Florida, USA),
   
 •  
recenzent artykułu “Factors That Affect Commercial Banks Customers Intention Towards Electronic Payment Services in Jordan" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2015),
   
 •  
recenzent artykułu “An Evaluation of Corporate Social Responsibility Communication on the Websites of Telecommunication Companies Operating in Ghana: Impression Management Perspectives" nadesłanego do czasopisma   „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (styczeń 2016),
   
 •  
recenzent artykułu “Disclosure of Electric Mobility in Annual Reports of Automotive Companies: Risks, Strategies, and Environment" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (luty 2016),
   
 •  
recenzent artykułu “Impact of Cultural Factors on the adoption of e-procurement in Saudi Arabian SMEs” nadesłanego do czasopisma „Journal of Management Studies” (czerwiec 2016),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 9th SIGSAND/PLAIS EUROSYMPOSIUM on Systems Analysis and Design (September 29, 2016, Gdansk, Sopot, Poland – czerwiec 2016),
   
 •  
recenzent trzynastu artykułów nadesłanych na konferencję naukową „Twórczość – Innowacyjność – Przedsiębiorczość – Technologie Informacyjne w Organizacjach” (17–19 listopada 2016, Ustroń),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję naukową PR FORUM 2016 (Wisła, 5-7 października 2016),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych do czasopisma „Barometr Regionalny” (sierpień 2016),
   
 •  
recenzent artykułu “The timing of goodwill write-off: Cases of initial overpayment " nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (sierpień 2016),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 8th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2017 (March 21 - 24, 2017 ~ Orlando, Florida, USA),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 2nd Annual International Workshop on Wireless Communication and Network [IWWCN2016] (October 21-23, 2016, Shenzhen, Guangdong, China),
   
 •  
recenzent artykułu “Perceived risk in different online buying options: tuanzhu group buying versus traditional online buying in Taiwan" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (październik 2016),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 21th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2017 (Orlando, Florida, USA ~ July 8 – 11, 2017),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych do monografii „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” (październik 2016),
   
 •  
recenzent artykułu “Does ownership characteristics have any impact on audit report lag? Evidence of Malaysian listed companies" nadesłanego  do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2016),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma "Studia Ekonomiczne. Informatyka i Ekonometria nr 8" (red. J. Gołuchowski)(grudzień 2016),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma " Studia Ekonomiczne. Informatyka i przemysły kreatywne" (red. J. Gołuchowski, A. Pethe, K. Walotek-Ściańska) (grudzień 2016),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma "Przegląd Nauk Stosowanych”(grudzień 2016),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 15th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2017 in the context of The 11th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2017 (July 8 - 11, 2017 – Orlando, Florida, USA) (grudzień 2016/styczeń 2017),
   
 •  
recenzent dziewięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017) (April 26 - 29, 2017, Porto, Portugalia) (grudzień 2016/styczeń-luty 2017),
   
 •  
recenzent artykułu “Analyzing the Role of Interfaces in Enterprise Service Bus: A Middleware Epitome for Service-Oriented Systems" nadesłanego do czasopisma „Computer Standards & Interfaces” (luty 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 6th International Virtual Conference on ICT, Management and Marketing (ICTIC 2017 - March 26 - 30, 2017, Słowacja) (luty 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 21th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2017 (July 8 - 11, 2017 – Orlando, Florida, USA) (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 8th International Workshop on Advances in Business ICT (ABICT'17) (Praga, Czechy, 3 - 6 września, 2017) (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 12th Conference on Information Systems Management (ISM'17)  (Praga, Czechy, 3 - 6 września, 2017) (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent artykułu, “Environmental Reporting by Oil & Gas Multinationals from Russia and Romania: A Comparative Analysis“, nadesłanego do czasopisma “Environmental Engineering and Management Journal”  (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent artykułu, “Internet of Things (IoT) for the Future Modernization of Agriculture“, nadesłanego do czasopisma “International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)”  (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na II Kongres Informatyki Ekonomicznej (KIE 2017) (Poznań, 28 - 29 czerwca, 2017)  (czerwiec 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Przegląd Nauk Stosowanych”(lipiec 2017),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na The 9th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2018 (March 13 - 16, 2018 ~ Orlando, Florida, USA) (sierpień 2017),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych do czasopisma „Barometr Regionalny” (sierpień 2017),
   
 •  
recenzent artykułu “Empowering Professional and Ethical Engagement as the Application Strategy in the Technology Adoption" nadesłanego do czasopisma „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (wrzesień 2017),
   
 •  
recenzent artykułu “The Effects of Digital Technology on Organizational Behavior" nadesłanego na międzynarodową konferencję 30th IBIMA Conference (Madryt, Hiszpania, 8-9 listopada 2017 (październik 2017),
   
 •  
recenzent artykułu "What Effects Repurchase Intention of Online Shopping " nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (październik 2017),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na The 9th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2018 (March 13 - 16, 2018 ~ Orlando, Florida, USA) (październik/ grudzień 2017),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na The 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2018 (July 8 - 11, 2018 ~ Orlando, Florida, USA) (listopad 2017/ marzec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Communications of the ACM” (listopad 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Przegląd Nauk Stosowanych” (listopad 2017),
   
 •  
recenzent artykułu “The Impact of Private Universities’ Websites Services’ Quality On The Reputation in Jordan (An applied study)" nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (listopad 2017),
   
 •  
recenzent dziewięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 20th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2018) (March 21 - 24, 2018, Funchal, Madeira, Portugalia) (listopad/ grudzień 2017 - styczeń 2018),
   
 •  
recenzent ośmiu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 2018 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2018) (April 27-29, 2018, Shanghai, China – listopad-grudzień 2017/styczeń 2018),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych do czasopisma “Studia Ekonomiczne. Informatyka i Ekonometria nr 11” (listopad 2017),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma Journal of Business and Economics (grudzień 2017),
   
 •  
recenzent artykułu “Role of E-retailer’s Image in Online Shopping Behaviour – An Empirical Findings from Ecustomers’ Perspective" nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (styczeń 2018),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową ICTIC 2018 (The 7th International Virtual Conference on ICT, Management and Marketing) (April 2 - 7, 2018, Slovakia) (marzec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Studia Oeconomica Posnaniensia” (marzec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 31st IBIMA Conference (Mediolan, Włochy, 25-26 kwietnia 2018) (marzec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Communications of the ACM” (kwiecień 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma “Studia Ekonomiczne. Informatyka i Ekonometria nr 13” (maj 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of International Business and Management” (maj 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”” (czerwiec 2018),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową FedCSIS 2018 ((9 – 12 września, 2018, Poznań) (czerwiec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 2019 2nd International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2019) (21-24 March, 2019, Shenzhen, China – lipiec 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS52) (January 8-11, 2019, Grand Wailea, Maui, Hawaii, USA – lipiec 2018),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową2019 2nd International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2019) (21-24 March, 2019,Shenzhen, China – sierpień 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma „International Business Research” (sierpień/wrzesień 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję The 10th International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2019 (March 12 - 15, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – wrzesień 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na konferencję The 23rd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2019 (July 6 - 9, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – wrzesień/listopad 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 32ed IBIMA Conference (Sewilla, Hiszpania, 15-16 listopada 2018) (październik 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) (Łódź, 29-30 listopada 2018) (październik 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na konferencję The 8th International Conference Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications (SETIT 2018) (Genoa-Italy / Hammamet-Tunisia, December 18-20, 2018) (październik 2018),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na konferencję The 17th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2019 (July 6-9, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – listopad 2018),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na konferencję The 10th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2019 (March 12 - 15, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – grudzień 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2018),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of Business and Economics” (grudzień 2018),
   
 •  
recenzent czterech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 2019 2nd International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2019) (21-24 March, 2019, Shenzhen, China – styczeń/luty 2019),
   
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych do czasopisma “Studia Ekonomiczne. Informatyka i Ekonometria nr 14” (styczeń 2019),
   
 •  
recenzent pięciu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 21st International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2019) (May 3-5, 2019, Heraklion, Crete, Greece) (styczeń/marzec 2019),
   
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The Ninth International Conference on Business Intelligence and Technology BUSTECH 2019 (May 05, 2019 to May 09, 2019 - Venice, Italy) (luty 2019),
   
 •  
recenzent artykułu  nadesłanego do czasopisma   „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (luty 2019),
   
 •  
recenzent artykułu przesłanego na międzynarodową konferencję “The 23rd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2019” (July 6 - 9, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – kwiecień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu przesłanego na międzynarodową konferencję “The 13th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2019” (July 6 - 9, 2019 ~ Orlando, Florida, USA – maj 2019),
   
 •  
recenzent artykułu  nadesłanego do czasopisma   „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (czerwiec 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 14th Conference on Information Systems Management (ISM'19)  (1-4 września, 2019, Lipsk, Niemcy) (czerwiec 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma Polish International Journal "Foundations of Management" (lipiec 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 34rd IBIMA Conference (Madryt, Hiszpania, 13-14 listopada 2019 (lipiec 2019),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową International Conference on Intelligent Technologies and Applications INTAP 2019 (6–8 listopada, 2019, Bahawalpur, Pakistan)  (sierpień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową JCICE 2020 (Sydney, Australia 17-19 February, 2020) (sierpień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (sierpień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Behavioral Sciences” (wrzesień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Problemy Zarządzania” (Management Issues) (październik 2019),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości” (24-25 października, 2019, Olsztyn k. Częstochowy) (październik 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Applied Sciences” (paździenik 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments” (paździenik 2019),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 11th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2020 (March 10 - 13, 2020 ~ Orlando, Florida, USA)” (listopad 2019),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 11th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2020 (March 10 - 13, 2020 ~ Orlando, Florida, USA)” (listopad 2019/styczeń 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Applied Sciences” (grudzień 2019),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 24th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2020 (July 12 - 15, 2020 ~ Orlando, Florida, USA) (grudzień 2019/styczeń 2020),
   
 •  
recenzent artykułu  nadesłanego do czasopisma   „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (grudzień 2019),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (grudzień 2019),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową JCICE 2020 (Sydney, Australia 17-19 February, 2020) (grudzień 2019/styczeń 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Open Economics” (styczeń 2020), ,
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 35th IBIMA Conference (Sewilla, Hiszpania, 1-2 kwietnia 2020 (styczeń 2020),
   
 •  
recenzent ośmiu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową konferencji “The 22nd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)” (Praga, Czechy, 05–07 maja 2020) (styczeń/luty 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Information” (luty 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Economies” (marzec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Applied Computing and Informatics” (maj 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (maj 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (maj 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 35th IBIMA Conference (Sewilla, Hiszpania, 1-2 kwietnia 2020 (maj 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of Business and Economics” (czerwiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Journal of Environmental Research and Public Health” (czerwiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (czerwiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Innovative Marketing” (czerwiec 2020),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 18th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2020 in the context of The 14th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2020 (September 13 - 16, 2020, Orlando, Florida, USA) (lipiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (lipiec 2020),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 24th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2020 (July 12 - 15, 2020 ~ Orlando, Florida, USA - postponed to September 13-16, 2020) (lipiec 2020),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 14th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2020 (September 13 - 16, 2020, Orlando, Florida, USA - postponed to September 13-16, 2020) (lipiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 15th Conference on Information Systems Management (ISM'20)  (Sofia, Bułgaria, 6-9 września, 2020) (lipiec, 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową JCICE 2021 (Thailand on 19-21 February 2021 – lipiec 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma Polish International Journal "Foundations of Management" (sierpień 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 36th IBIMA Conference (Sewilla, Hiszpania, 4-5 listopada 2020 (wrzesień 2020),
   
 •  
recenzent artykułu  nadesłanego do czasopisma  „Journal of Information, Communication & Ethics in Society” (październik 2020),
   
 •  
recenzent artykułu  nadesłanego do czasopisma  „Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity” (październik 2020),
   
 •  
recenzent trzech artykułów  nadesłanych na V Konferencję Naukową Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2020 (listopad/grudzień 2020),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 12th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2021 (listopad 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Journal of Environmental Research and Public Health” (listopad 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2020 3rd International Conference on Modeling, Simulation and Optimization Technologies and Applications (MSOTA2020) (November 22-23, 2020, Beijing, China) (grudzień 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (grudzień 2020),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego nadesłanego na międzynarodową konferencję The 15th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2021 (July 18 - 21, 2021, Orlando, Florida, USA) (grudzień 2020),
   
 •  
recenzent ośmiu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 23rd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2021) (April 26-28, 2021, Online Streaming) (styczeń/luty 2021),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową The 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2021 (March 9 - 12, 2021, Orlando, Florida, USA) (luty 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Healthcare” (luty 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 37th IBIMA Conference (Kordoba, Hiszpania, 1-2 kwietnia 2021) (luty 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma Polish International Journal "Foundations of Management" (luty 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Problemy Zarządzania” (Management Issues) (marzec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2021 (July 18-21, 2021, Orlando, Florida, USA – marzec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 19th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2021 in the context of The 15th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2021 (July 18-21, 2021, Orlando, Florida, USA - marzec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Management Studies" (marzec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Electronics” (kwiecień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “South Asian Journal of Social Studies and Economics” (kwiecień 2021),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową UNIVERSITARIA SIMPRO 2021: Quality and Innovation in Education, Research and Industry - the Success Triangle for a Sustainable Economic, Social and Environmental Development (Petrosani, Romania, May 27-28, 2021) (kwiecień2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems” (kwiecień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2021 (July 18-21, 2021, Orlando, Florida, USA – maj 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego nadesłanego na międzynarodową konferencję The 15th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2021 (July 18 - 21, 2021, Orlando, Florida, USA) (maj 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (maj 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2021 (July 18-21, 2021, Orlando, Florida, USA – maj 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Academia Letters” (maj 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (czerwiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The XIIIth EuroSymposium’2021 on Digital Transformation  (September 23rd, 2021,  Gdańsk-Sopot – czerwiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową 16th Conference on Information Systems Management (ISM'21) odbywającej się w ramach 16th Conference on Computer Science and Intelligent Systems (FedCSIS,2021)  (2-5 September 2, 2021,  on-line – czerwiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Management Studies” (czerwiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “International Business Research” (czerwiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (lipiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Administrative Sciences” (lipiec 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję naukową The 55th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS55) (Hawaii, USA, January 4-7, 2022 - lipiec 2021)),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych do czasopisma „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (sierpień 2021),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 2nd International Conference on Networks & IOT (NeTIOT 2021) (December 23 ~ 24, 2021, Sydney, Australia - sierpień/wrzesień 2021)
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Economies” (paździenik 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “International Business Research” (październik 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 38th IBIMA Conference (Sewila, Hiszpania, 23-24 Listopad 2021) (październik 2021)),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Digital Health” (październik 2021),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 2nd International Conference on Networks & IOT (NeTIOT 2021) (December 23 ~ 24, 2021, Sydney, Australia - listopad 2021)
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 13th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2022. (March 8 - 11, 2022 ~ Orlando, Florida, USA - listopad 2021),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022. (March 8 - 11, 2022 ~ Orlando, Florida, USA - listopad/grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (listopad 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “International Business Research” (grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 February 2022 – grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022. (March 8 - 11, 2022 ~ Orlando, Florida, USA - grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Journal of Risk and Financial Management” (grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 February 2022 – grudzień 2021),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 26th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2022, (July 12 - 15, 2022, Orlando, Florida, USA – styczeń 2022),
   
 •  
recenzent siedmiu artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022) (25-27 March 2022, Online Streaming – styczeń/luty 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)” (styczeń 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Communications of the ACM” (luty 2022),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych do czasopisma „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (luty 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 26th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2022, (July 12 - 15, 2022, Orlando, Florida, USA – marzec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 May 2022 – marzec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 39th IBIMA Conference (Granada, Hiszpania, 30-31 Maja 2022) (marzec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 20th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2022, (July 12 - 15, 2022, Orlando, Florida, USA – kwiecień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 May 2022 – kwiecień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Economies” (kwiecień 2022),
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 26th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2022, (July 12 - 15, 2022, Orlando, Florida, USA – maj 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 May 2022 – maj 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (maj 2022),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję naukową 17th Conference on Computer Science and Intelligent Systems FedCSIS’2022 (Sofia, Bulgaria, 4-7 September, 2022 – maj 2022),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2022) (Seoul, South Korea, 20-22 May 2022 – czerwiec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” (czerwiec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Information” (czerwiec 2022),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na konferencję International Multidisciplinary Symposium "Universitaria SIMPRO 2022" (Petrosani, Rumunia, 27-27 paździenika, 2022) (lipiec 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 40th IBIMA Conference (Sewilla, Hiszpania, 23-24 listopada 2022) (sierpień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Informatics” (sierpień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (wrzesień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Communications of the ACM” (ponowna recenzja - październik 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)” (październik 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję The 2022 International Joint Conference on Civil and Marine Engineering (JCCME 2022) (HaiKou, China on December 23-25, 2022 – październik 2022),
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na konferencję The 14th PLAIS/SIGSAND EuroSymposium on Digital Transformation (15th of December 2022, Sopot, Poland – październik 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Innovation: The European Journal of Social Science Research” (październik 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (listopad 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję 2022 3rd International Conference on Electronics, Communications and Information Technology (CECIT 2022) (Sanya, China during Dec. 23-25, 2022 – grudzień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję 2023 2nd International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2023) (Xi'an, China on 17-19 March 2023 – grudzień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „Communications of the ACM” (trzecia recenzja - październik 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję The 14th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2023 (March 28 - 31, 2023 – grudzień 2022),
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (styczeń 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Economies” (styczeń 2023),
 
   
 •  
recenzent ośmiu artykułów nadesłanych na konferencję 25th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) (24-26 April, 2023, Prague, Czech Republic – styczeń/luty/marzec 2023),
 
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na konferencję The 14th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2023. (March 28 - 31, 2023 – luty 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Sustainability” (marzec 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Administrative Sciences” (kwiecień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma „International Business Research” (kwiecień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję 27th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2023) (Ateny, Grecja, 6-8 września 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na konferencję The 27th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2023 (September 12 - 15, 2023 – kwiecień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Bibliotheca Nostra” (maj 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 41st IBIMA Conference (Granada , Hiszpania, 26-27 lipiec 2023) (maj 2023),
 
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję The 21st International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2023 (12-15 wrzesień 2023) (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 27th World MultiConference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2023 (12-15 września 2023) (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The Thirteenth International Conference on Business Intelligence and Technology BUSTECH 2023 (26-30 czerwca 2023, Nice, Saint-Laurent-du-Var, France) (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję 18th Conference on Information Systems Management (ISM’23) organizowaną w ramach multikonferencji FedCSIS 2023 (17-20 września 2023, Warszawa) (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent dwóch artykułów nadesłanych na międzynarodową konferencję XVth EuroSymposium on Digital Transformation (28 września 2023, Sopot) (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “PLOS ONE” (czerwiec 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)” (powtórna recenzja – sierpień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 17th Annual International Conference on Global Studies (December 18th to 19th, 2023, Athens, Greece) (październik 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma “Economies” (październik 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Systems” (październik 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Qeios” (grudzień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 15th International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2024 (March 26 - 29, 2024 - grudzień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 3rd International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE 2024) (May 10-12, 2024, Fuzhou, Chiny  - grudzień 2023),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Journal of Information, Communication and Ethics in Society” (grudzień 2023),
 
   
 •  
recenzent trzech artykułów nadesłanych na konferencję 26th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) (28-30 April, 2023, Angers, France – styczeń/luty 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Przegląd Organizacji” (styczeń 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję The 15th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2024 (March 26 - 29, 2024 - luty 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Przegląd Organizacji” (luty 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "Online Journal of Communication and Media Technologies” (kwiecień 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego na międzynarodową konferencję 28th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2024) (Seville, Spain, September 11-13, 2024),
 
   
 •  
recenzent artykułu nadesłanego do czasopisma "PLOS ONE” (maj 2024),