Działalność zawodowa>>>Publikacje

    

Książki i rozdziały książek
 
1) Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 (pełny tekst).
   
2) Wielki J.: Marketing elektroniczny. [w:] Olszak C., Ziemba E. (red.) Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (str. 55-72 pełny tekst).
 
3) Wielki J.: Internet Technology-Based Tools Utilization in the Workplace of Contemporary Organizations: The Implications. [w:] Torres-Coronas T., Arias-Oliva M. (eds.) Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM. Hershey: Information Science Reference, 2008 (volume II, chapter LXXXV, pp. 570-576).
   
4) Wielki J.: Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 (Rozprawa habilitacyjna - pełny tekst).
   
5) Wielki J.: The Opportunities and Challenges Connected with Implementation of the Big Data Concept. [w:] Mach-Król M. et al. (red.) „Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector”. Studies in Computational Intelligence 579. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2015 (chapter 11, pp. 171-189).
   
6) Wielki J.: Trends in business transformation. [w:] Ziemba E. (red.) "Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 (pp 134-145).
   
7) Wielki J.: New concepts and models of business. [w:] Ziemba E. (red.) "Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 (pp 145-165).
   
8) Wielki J.: Technologie informatyczne w ekonomii i gospodarce. [w:] Malik K. (red.) "Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych". Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2016 (str. 51-59)).
   
9) Wielki J.: The Role of Big Data, Cloud Computing, and Mobile Technologies in the Development of IoT Ecosystems [w:] „ The Internet of Things: Foundation for Smart Cities, eHealth, and Ubiquitous Computing”. Armentano R., Bhadoria R., Chatterjee P. and Deka G. (red.). Boca Raton: CRC Press, 2017 (str. 321–336).
   
10) Wielki J. (red.) Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017.
   
11) Wielki J.: Analityka biznesowa i jej wpływ na współczesną rzeczywistość gospodarczą. [w:] Wielki J. (red.) "Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej". Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2017 (str. 7-25).
   
12) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D: Wykorzystanie analizy i oceny dopasowania systemów IT i procesów na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. [w:] Ziemba E., Karmańska A. (red.). Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. s. 28-43.
 
   

Artykuły i referaty
 
1) Wielki J.: Electronic Marketing and Business Reengineering. Proceedings of the International Conference Information and Communication Technologies in Tourism – ENTER’97.  A Min Tjoa (red.). Edinburgh, Scotland 22-24 stycznia 1997. Wien New York: Springer-Verlag 1997 (str.249-264).
   
2) Wielki J.: Alfirevic N., Mihic M.: Application of Business Process Reengineering to Marketing Process Transformation. Proceedings of the XV Congress of Croatian Marketing Association – CROMAR.. Zagrzeb, Chorwacja 19-20 luty 1997. Zagreb: CROMAR 1997 (str.109-118).
   
3) Wielki J.: Is Business Process Reengineering Worthless? Materiały z Międzynarodowej Konferencję ”Business Information Systems ‘98”. W Abramowicz (red.). Poznań 22-24 kwietnia 1998. Poznań: Akademia Ekonomiczna 1998 (str.503-511).
4) Wielki J.: Podstawowe elementy krytyki reengineeringu i analiza ich zasadności.  Materiały z konferencji ”X Szkoła Górska Polskiego Towarzystwa Informatycznego”. Szczyrk 22-26 czerwca 1998. Szczyrk: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski 1998 (str.103-110).
   
5) Wielki J.: Podstawowe elementy krytyki reengineeringu i analiza ich zasadności. ”Informatyka”,  1998 nr 10  (str.119-127).
   
6)  Wielki J.: Systemy dokonywania płatności stosowane w Internecie. ”Infoman” 1998  nr 2 (str.50-54).
   
7) Wielki J.: Wykorzystanie Internetu w bankowości. – Materiały z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zastosowania Rozwiązań Informatycznych w Bankowości”. A. Gospodarowicz (red.). Wrocław 15-16 września 1998. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 1998. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 797 (str. 259-267).
   
8) Wielki J.: Wykorzystanie Internetu w bankowości. ”Infoman” 1998 nr 3 (str. 40-43).
   
9) Wielki J.: The Role Of The Internet In Sales And Marketing Process Re-engineering.  Proceedings of the Second International Conference “Practical Processes and Knowledge Management. Londyn 15-17 września 1998. London: Technology Transfer Institute & Process Renewal Group 1998 (section #28).
   
10) Wielki J.: Reengineering sposób na kłopoty współczesnych firm. [w:] Ekonometria 1: Zastosowania metod ilościowych. J. Dziechciarz (red.). Wrocław: Akademia Ekonomiczna 1998. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 765 (str.173-190).
   
11) Wielki J.: The Main Areas of Reengineering Criticism - Review and Evaluation. ”Transactions in International Information Systems”.  A. Nowicki i J. Unold (red.). Wrocław: Akademia Ekonomiczna 1999 No.1. (str.119-127).
   
12)  Wielki J.: The role of electronic commerce in stimulating companies’ transformation and development. Proceedings of the Third International Conference on ”Enterprise in Transition”. Šibenik, Chorwacja 27-29 maja 1999. Split-Šibenik: University of Slit 1999 (str. 444-447 – extended abstract, cały artykul na CD-ROM dołączonym do materiałów konferencyjnych).
   
13) Wielki J.: Handel elektroniczny jako czynnik stymulujący rozwój i transformację  firm. „Zarządzanie - Systemy 2000” 1999 (str. 20-31 dodatek do nr 9/99 miesięcznika „Infoman”).
   
14) Wielki J.: Koncepcja business process reengineering.  ”Infoman” 2000 nr 4 (str. 33-37).
   
15) Wielki J.: Advantages and Drawbacks of On-line Sales Channel Utilization. Proceedings of the Thirteen Bled Electronic Commerce Conference. Bled, Słowenia 19-21 czerwca 2000. Bled: University of Maribor 2000 (str. 402-413).
   
16)  Wielki J.: Korzyści i problemy wynikające z użycia Internetu jako kanału sprzedaży. - artykuł „Systemy 2000: Przegląd Systemów Informatycznych Wspomagających Zarządzanie - 2 edycja” 2000 (str. 20-28 - dodatek do nr 6-7/2000 miesięcznika „Infoman”).
   
17)  Wielki J.: Rola Internetu jako elementu systemu promocji usług bankowych. – Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukową „Zastosowania Rozwiązań Informatycznych w Bankowości”. A. Gospodarowicz (red.). Wrocław 19-20 września 2000. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2000. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 872 (str. 264-273).
   
18) Wielki J.: Wykorzystanie koncepcji Business Process Reengineering we wprowadzaniu zmian w procesie marketingowym. Materiały z IV Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie” R. Knosala (red.). Zakopane 15 - 17 stycznia 2001. Warszawa: WNT 2001 (tom 2, str. 320-329).
   
19) Wielki J.: Consumers in the marketspace - the ethical aspects of electronic commerce. – Proceedings of the Fifth International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies. Gdańsk 18 -20 czerwca 2001. Gdańsk: Wydawnictwo Mikom 2001 (vol. 2, str. 259-268).
   
20) Wielki J.: Wspieranie i stymulowanie wykorzystania środowiska elektronicznego w działalności firm jako istotny element polityki regionalnej w kontekście przygotowań do integracji z UE. Materiały z Konferencji Naukowej „Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej”. A. Zagórowska, K. Malik i M. Miszewski (red.). Otmuchów 11 - 12 czerwca 2001. Bytom:  Politechnika Opolska i  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (str. 255-267).
   
21) Wielki J.: Możliwości wykorzystania koncepcji marketingu 1:1 w instytucjach finansowych.  - Materiały z V Konferencji „Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych”. A. Gospodarowicz (red.). Wrocław 25 -26 września 2001. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 907. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2001 (str. 203-212).
   
22) Wielki J.: Problem of knowledge sharing as an important challenge for contemporary organizations – case of enterprises form the power industry in Poland. Proceedings of the   Second European Conference on Knowledge Management. D. Remenyi (red.).  Bled, Słowenia 8-9 listopada 2001. Bled: Bled School of Management 2001 (str. 731-738).
   
23) Wielki J.: Reengineering ma się dobrze. „PCKurier” 2001 nr 26 (str. 56-61).
   
24) Wielki J.: Wyzwania etyczne związane z rozwojem handlu elektronicznego. Materiały z V Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”. R. Nosala (red.). Zakopane 14 - 16 stycznia 2002. Warszawa: WNT, 2002 (tom 2, str. 472-483).
   
25) Wielki J.: Marketing in eWorld Era: Opportunities, Challanges and Dillemmas.  Proceedings of the Fifteenth Bled Electronic Commerce Conference. Bled, Słowenia 17-19 czerwca 2002. Bled: University of Maribor 2002 (str. 124-135)
   
26) Wielki J.: Wykorzystanie koncepcji wirtualnej organizacji we współpracy regionalnej firm. Referat na Międzynarodową Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej”. A. Zagórowska, K. Malik i M. Miszewski (red.).  Otmuchów 17 - 19 czerwca 2002. Bytom:  Politechnika Opolska i  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (str. 68-75).
   
27) Wielki J., Krybus J.: Wykorzystanie systemu wysoko dostępnego do zarządzania aplikacją bankową w PKO BP S.A.  Materiały z VI Konferencji „Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych”. A. Gospodarowicz (red.). Wrocław 15 -16 października 2002. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 954. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2002 (str. 192-201).
   
28) Wielki J.: Szanse i wyzwania związane z praktycznym wykorzystaniem koncepcji wirtualnej organizacji. Materiały z Konferencji „Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2002”. T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.). Ustroń 17 -18 października 2002. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2002 (str. 565-573).
   
29) Wielki J.: Socio-cultural implications of virtual organizing. Proceedings of The Sixfth International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies Lisbona, Portugalia 13 -15 Listopada 2002. Lisboa:  Universidade Lusiada (str. 723-732).
   
30) Wielki J.: Wpływ rozwoju cyberprzestrzeni na kierunki ewolucji współczesnego marketingu - Materiały z VI Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”. R. Knosala (red). Warszawa: WNT, 2003 (tom 2, str. 646-655).
   
31) Wielki J:  Wirtualizacja działalności średnich i małych przedsiębiorstw jako niezbędny element ich przetrwania i sukcesu na rynkach Unii Europejskiej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Polska Krajem Unii Europejskiej – problemy transformacji systemowej i regionalnej”. A. Zagórowska, K. Malik i M. Miszewski (red.).  Otmuchów 16 - 18 czerwca 2003. Bytom:  Politechnika Opolska i  Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (str. 215-225).
   
32) Wielki J.: Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu rozwoju e-gospodarki. Materiały z konferencji „Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu”. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2003 (str. 269-280).
   
33) Wielki J.: The recording industry in the new economy reality. Proceedings of the IFIP Conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government (I3E conference). Guaruja - Sao Paulo, Brazylia 21 – 24 września, s. 43-51.
   
34) Wielki J: Możliwości wykorzystania wirtualnych kanałów dystrybucji w branży muzycznej. Materiały z Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2003. T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.). Ustroń 16 -17 października 2003. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2003 (str. 553 – 561).
   
35) Wielki J.: The application of the Concept of a Virtual Organisation in the Regional Cooperation of Firms, “Balanced Growth and the Process of Accession to the European Union”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom, 2003, s.60-67.
   
36) Wielki J.: Wirtualizacja kanałów dystrybucji w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej. Materiały z VII Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”. R. Knosala (red.). Zakopane 14 - 16 stycznia 2004. Warszawa: WNT, 2004 (tom 2, str. 660-667).
   
37) Wielki J.: Social and Ethical Implications of the Virtualization of the Business Environment in the Music Sector. Proceedings of the Seventh International Conference on Challenges for Citizen of the Information Society ETHICOMP 2004. Syros, Grecja 14-16 kwietnia 2004. Syros: University of Aegean (volume 2, str. 916-926).
   
38) Wielki J.: Consumers In The Marketspace - The Ethical Aspects Of Electronic Commerce. “The Ethicomp Journal” 2004 Vol. 1 No. 2 (published: 2004-06-01).
   
39) Wielki J.: Wpływ wykorzystania technologii internetowych na środowisko pracy organizacji. Materiały z konferencji z XVI JUBILEUSZOWA GÓRSKA SZKOŁA PTI „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”. Kisielnicki J., Nowak J., Grabara J. (red.). Szczyrk 21-25 czerwca 2004. Tom „Informatyka we współczesnym zarządzaniu”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004 (str. 137-149).
   
40) Wielki J.: Wpływ rozwoju gospodarki elektronicznej na ewolucję form organizacyjnych współczesnych przedsiębiorstw. Materiały z Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2004. T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.). Ustroń 21 -22 października 2004. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2004 (str. 239-246).
   
41) Wielki J.: Umiejętność aktywnego zarządzania kompleksowymi potrzebami klienta jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej banku.  Materiały na VII Konferencję „Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych”. A. Gospodarowicz (red.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1035. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2004 (str. 148-155).
   
42) Wielki J.: Analiza problemów i wyzwań związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej w działalności współczesnych organizacji. Materiały z konferencji „Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu”. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.). Karpacz 29 listopada – 1 grudnia 2004. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044. Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2004 (str. 226-234).
   
43) Wielki J.: Poczta elektroniczna jako kluczowe narzędzie komunikacyjne współczesnych organizacji: wyzwania, zagrożenia i dylematy. Materiały z VIII Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”. R. Knosala (red.). Zakopane 10 - 12 stycznia 2005. Warszawa: WNT, 2005 (tom 2, str. 618-627).
   
44) Wielki J.: Wyzwania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach rozwoju e-gospodarki.  Materiały z konferencji „Era społeczeństwa informacyjnego: wyzwania, szanse, zagrożenia”. J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.).  Poznań 21 - 22 kwietnia 2005. Poznań:  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania (str. 251 - 260).
   
45) Wielki J.: Możliwości wykorzystania koncepcji CRM w procesie aktywnego zarządzania kompleksowymi potrzebami klientów w sektorze bankowym. [w:] “Informatyka w bankowości i finansach”. Grabara J., Marecki F. (red.). Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2005 (str. 129-142).
   
46) Wielki J.: The impact of internet technologies utilization on companies  internal work environments: the social and ethical implications. Proceedings of The Eight ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP 2005. Linköping, Szwecja 12-15 września 2005. Linköping: Linköping University, Sweden (CD-ROM, ISBN 91-85299-92-8).
   
47) Wielki J.: Ewolucja funkcjonowania systemu komunikacji marketingowej w warunkach rozwoju gospodarki elektronicznej. Materiały z Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005. T. Porębska-Miąc i H. Sroka (red.). Ustroń 20 -21 października 2005. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2005 (str. 264 - 271).
   
48) Wielki J.: Socio-cultural implications of virtual organizing. “The ETHICOMP Journal” 2005 Vol. 1 No. 4 (published: 2005-10-31).
   
49) Wielki J.: Analiza wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych w środowisku pracy organizacji. Materiały z konferencji „Wyzwania Gospodarki Elektronicznej – stan i perspektywy”. Grabiński T. (red.). Chrzanów 16.11.2005. Chrzanów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 2005 (str. 267 – 277).
   
50) Wielki J.: Wpływ rozwoju e-gospodarki na funkcjonowanie systemu komunikacji marketingowej współczesnych organizacji. [w:] „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody”. Łodź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2005 (tom 1, str. 385 – 393).
   
51) Wielki J.: Wyzwania socjokulturowe związane z tworzeniem i funkcjonowaniem wirtualnych organizacji. Materiały z IX Konferencji „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”. Knosala R. (red.). Zakopane 16 - 18 stycznia 2006. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 (tom 2, str. 641-648).
   
52) Wielki J.: Umiejętność wykorzystania środowiska elektronicznego przez polski sektor MŚP jako istotny element jego sukcesu na rynku UE. [w:] „Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim”. Tom II – „Wspieranie rozwoju MŚP na jednolitym rynku europejskim”. Politechnika Łódzka – Monografie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2006 (str.497-504).
   
53) Wielki J.: A Framework of the Impact of Cyberspace on Contemporary Organizations. Proceedings of Seventeenth International DEXA Workshop on Database and Expert Systems Applications. W06 – WBC ’06 – 6th International Workshop on Web Based Collaboration. Kraków 4-8 September 2006. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society (str. 314-318).
   
54) Wielki J.: Dwa oblicza funkcjonowania organizacji w warunkach rozwoju Nowej Gospodarki. Materiały z konferencji naukowej „Informatyka w globalnym świecie”. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kisielnicki J. (red.). Warszawa 22 września 2006. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych 2006 (str. 184-191).
   
55) Wielki J.: Bezpośrednie i pośrednie koszty związane z wykorzystaniem Internetu w działalności organizacji. Materiały z konferencji „Technologie Informacyjne w Zarządzaniu”. Chmielarz W., Parys T. (red.). Warszawa 5 października 2006. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna 2006 (str. 21-26).
   
56) Wielki J.: Wykorzystanie teorii stakeholder w analizie wpływu elementów cyberprzestrzeni na funkcjonowanie organizacji. Materiały z Konferencji Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2006. Porębska-Miąc T. i  Sroka H.(red.). Ustroń 20 -21 października 2006. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2006 (str. 213 - 221).
   
57) Wielki J.: Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej. [w:] “Informatyka w zarządzaniu logistyką” Grabara J.(red.). Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2006 (str. 181-195).
   
58) Wielki J.: Cyberprzestrzeń jako nowy element otoczenia biznesowego organizacji XXI wieku [w:] “Rozwój zastosowań informatyki” Grabara J, Kisielnicki J., Miłosz M.(red.). Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2006 (str. 143-149).
   
59) Wielki J.: Social and ethical aspects connected with e-space development. [w:] "Globalisation: Bridging the Global Nature of Information and Communication Technology and the Local Nature of Human Beings" vol. 2, ISBN 978-9903558-1-4. Ed. Bynum T.W., Rogerson S., Murata K. Proceedings of The Nine ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies ETHICOMP 2007. Tokyo, Japonia 27-29 marca 2007. Tokyo: Global e-SCM Research Center, Meiji Univ. (s.633-643).
   
60) Wielki J.: Wpływ rozwoju e-przestrzeni na wirtualizację działalności organizacji. [w:] "zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce". Chmielarz W., Parys T. (red.) Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 2007 (s.111-121).

61)

Wielki J. : Wyszukiwarki internetowe jako nowy typ interesariusza współczesnych organizacji. [w:]  "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2007". Porębska-Miąc T. i  Sroka H. (red.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2007 (str. 333 - 339).

   
62)

Wielki J. : Social and ethical aspects connected with e-space development (revised version). "Journal of Information,  Communication and Ethics in Society" - Volume 5 Issue 4, 2007 (str. 321 - 333).

   
63)

Wielki J.: Wykorzystanie e-narzędzi w środowisku pracy sposobem konkurencyjności. [w:] „Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim”. Maciaszczyk A., Otto J., Stanisławski R. (red.).           Politechnika Łódzka – Monografie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2007 (str. 216-226).

   
64)

Wielki J.: The Impact Of Internet Technologies Utilization On Companies Internal Work Environments: The Social And Ethical Implications. “The ETHICOMP Journal” 2008 Vol. 3 No. 2 (published: 2008-01-30).

   
65) Wielki J.: Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji. [w:] "Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy". Ziemba E. (red.). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008 (str. 109-116).
   
66) Wielki J., Ziemba E.: The Use of Corporate Portals in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space. [w:] "Proceedings of BIR'2008 - The Seventh International Conference On Perspectives In Business Informatics Research". Wrycza S. (red.). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 (str. 143-157).
   
67) Wielki J.: Wpływ rozwoju e-gospodarki na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości przez organizacje. [w:] "Informatyka dla przyszłości". Kisielnicki J. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 (str. 61-68).
   
68) Wielki J.: E-space development and its consequences in the context of the non-marketing-mix related elements of the marketing activities of organizations. [w:] "Advanced Information Technologies for Management - AITM 2007. Dudycz H., Dyczkowski M., Korczak J. (red.). Wrocław  University of Economics - Research Papers, No. 8 (1208). Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics, 2008 (str. 111-119).
   
69) Wielki J.: The impact of search engines on contemporary organizations – the social and ethical implications. [w:] "Living, Working And Learning Beyond Technology". Ed. Bynum T.W., Calzarossa M., Lotto I., Rogerson S. Proceedings of The Tenth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2008. Mantua, Włochy 24-26 września 2008. Mantua: University of Pavia, 2008 (str. 796-803).
   
70) Wielki J.: Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na zmiany zachodzące w łańcuchach wartości organizacji . [w:]"Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2008". Pańkowska M., Porębska-Miąc T. i  Sroka H. (red.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2008 (str. 255-261).
   
71) Wielki J.: Wirtualizacja działalności organizacji i jej wpływ na zmiany zachodzące w procesie tworzenia wartości . [w:] "Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce". Chmielarz W., Parys T. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 2008 (s. 65-77).
   
72) Wielki J.: Search engines as a new type of stakeholder of contemporary organizations. [w:] "Advanced Information Technologies for Management - AITM 2008. Dudycz H., Dyczkowski M., Korczak J. (red.). Wrocław University of Economics - Research Papers, No. 35. Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics, 2008 (str. 168-176).
   
73) Wielki J.: Typologia oddziaływnia wyszukiwarek internetowych na organizacje. [w] „Logistyka w społeczeństwie informacyjnym”. Grabara J., Štefko R. (red.). Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2008 (str. 159-167).
   
74) Wielki J. The impact of social networks on the functioning of contemporary organizations. [w:] “Information Management”. Korowicki A., Kubiak B. (red.). Gdańsk: Gdańsk University Press, 2009 (s. 166-175).
   
75) Wielki J.: Rozwój środowiska elektronicznego i jego wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. „Innowacyjna Opolszczyzna”. Nr 1 (7). Kwiecień-Sierpień, 2009 (s. 16-21).
   
76) Wielki J.: Wpływ rozwoju Internetu na zmiany w funkcjonowaniu systemu komunikacji marketingowej organizacji. [w:] „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”. Zieliński Z. (red). 2/2009, Tom 2. Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego , 2009 (s. 75-81).
   
77) Wielki J.: Wpływ rozwoju portali społecznościowych na funkcjonowanie współczesnych organizacji . [w:] "Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009". Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2009 (str. 111-121).
   
78) Wielki J.: Rozwój zjawiska Web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji. [w:] „Komputerowe systemy zarządzania. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego”. Chmielarz W., Turyna J. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 (str. 277-290).
   
79) Wielki J.: Rozwój środowiska Web 2.0 i jego wpływ na działalność marketingową organizacji. [w:] "Technologie informacyjne dla społeczeństwa". Chmielarz W., Parys T. (red.). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2009 (s. 41-51).
   
80) Wielki J.: An analysis of the opportunities connected with the utilization of Web 2.0 technologies in knowledge management systems of contemporary organizations. [w:] "Advanced Information Technologies for Management - AITM 2009. Dudycz H., Dyczkowski M., Korczak J. (red.). Wrocław University of Economics - Research Papers, No. 85. Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics, 2009 (str. 207-215).
   
81) Wielki J.: The social and ethical implications connected with the development of social networking Websites. [w:] "The “backwards, forwards and sideways” changes of ICT". Arias-Oliva M., Bynum T., Rogerson S., Torres-Coronas T. (red.). Proceedings of The Eleventh ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2010. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2010 (str. 587-595).
   
82) Wielki J.: The impact of the Internet on the development of Web-based business models. [w:] "eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship". Korowicki A., Kubiak B. (red.). Journal of Internet Banking and Commerce. Vol 15, No. 3. Ottawa: Array Development. September 2010 (str. 148-157).
   
83) Wielki J.: The impact of the Internet on the development of Web-based business models (wersja internetowa). „ Journal of Internet Banking and Commerce”. Vol 15, No. 3. [http://www.arraydev.com/commerce/jibc/ 2010-12/Wielki.pdf]. December, 2010.
   
84) Wielki J.: Możliwości wykorzystania technologii Web 2.0 w procesach zarządzania wiedzą w organizacjach ery postindustrialnej. [w:] Ziemba E. (red).: Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 32. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011 (str. 13-25).
   
85) Wielki J.: Analiza rozwoju modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu Internetu. [w:] „Problemy Zarządzania”. Zeszyt Specjalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzani UW, 2011 (str. 204-211).
   
86) Wielki J.: The impact of organizations on the functioning of the Internet. [w:] Korowicki A., Kubiak B.. (red).: Information Management. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011 (str. 283-294) .
   
87) Wielki Janusz: The usefulness of the stakeholder theory in an analysis of the internet-impacted business environment of contemporary organizations. [w:] “The Social Impact of Social Computing”. Bissett A., Bynum T., Light A., Lauener A., Rogerson S. (red.). Proceedings of The Twelth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology ETHICOMP 2011.Sheffield: Sheffield Hallam University, 2011 (str. 494-502).
   
88) Wielki J.: Management of the Electronic Space as an Essential Element of the Activity of Contemporary Organizations. „International Journal of Management & Business Studies”. Vol 1, Issue 4, December 2011 (str. 20-24).
   
89) Wielki J.: Analiza możliwości oddziaływania organizacji na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej. [w:] „Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego ". Chmielarz W., Kisielnicki J., Szumski O. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 (str. 109-121).
   
90) Wielki J.: Analiza wyzwań związanych z zarządzaniem przestrzenią elektroniczną przez współczesne organizacje gospodarcze. „Problemy Zarządzania”. vol. 10, nr 3 (38). „Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 (str. 54-66).
   
91) Wielki J.: Implementation of the Big Data concept in organizations – possibilities, impediments and challenges. [w:] „Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems”. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013 (str. 985-989).
   
92) Wielki J.: An analysis of the opportunities and challenges connected with Big Data. [w:] „Zarządzanie i Finanse” (Journal of Management and Finance). Vol. 11, No. 3, Part 1, September 2013 (str. 54-69).
   
93) Wielki J.: Analiza możliwości, wyzwań i zagrożeń związanych ze zjawiskiem Big Data. [w:] „Informatyka @ przyszłość". Chmielarz W., Kisielnicki J., Parys T. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 (str. 250-266).
   
94) Wielki J.: Użyteczność teorii stakeholder w analizie otoczenia organizacji poddanego oddziaływaniu Internetu. [w:] „Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym". Studia i monografie, z. 379. Adamska M., Foltys J. (red.). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014 (str. 185-199).
   
95) Wielki J.: Analiza możliwości wykorzystania zjawiska Big Data w e-biznesie. [w:] „Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2014". Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.). Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2014 (str. 83-94).
   
96) Wielki J.: The social and ethical challenges connected with the Big Data phenomenon. [w:] „Polish Journal of Management Studies”. Vol. 11, No 2, 2015 (str. 192-202).
   
97) Wielki J.: Wykorzystanie technologii RFID w przebudowie funkcjonowania procesów magazynowych w firmie CK. [w:] „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Uwarunkowania skutecznej współpracy". Dymek Ł., Malik K. (red.). Warszawa: Difin, 2015 (str. 192-202).
   
98) Wielki J.: Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kontekście redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT współczesnych organizacji.Problemy Zarządzania”. vol. 13, nr 2 (52), t. 1. „Problemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2015 (str. 204-216).
   
99) Wielki J.: The impact of the cloud computing model on functioning and competitive abilities of SMEs. [w:] "Applied Mechanics and Materials". Vol. 795, 2015, (str. 243-252).
   
100) Wielki J.: Utilisation of the RFID technology in the reconstruction of warehouse processes in the CK company. [w:] „Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for an Effective Cooperation". Dymek Ł., Malik K. (red.). Warszawa: Difin, 2015 (str. 211-219).
   
101) Wielki J.: Nutzung von RFID-Technologien bei der Umgestaltung der Funktionsweise von Lagerungsprozessen in der Firma CK. [w:] „Effektiver Wissenstransfer von der Wissenschaft zur Industrie in der Wojewodschaft Opole. Rahmenbedingungen für erfolgreiche Zusammenarbeit". Dymek Ł., Malik K. (red.). Warszawa: Difin, 2015 (str. 228-237).
   
102) Wielki J.: An analysis of the opportunities and challenges connected with utilization of the cloud computing model and the most important aspects of the migration strategy. [w:] „ Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 5. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems”. Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (red.). New York City/Warszawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers/Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015 (str. 1569–1574).
   
103) Wielki J.: The opportunities, impediments and challenges connected with the utilization of the cloud computing model by business organizations. [w:] "Information Management in Practice”. Kubiak B., Maślankowski J. (red.). Gdańsk: Faculty of Management University of Gdańsk, 2015 (str. 11-26). 
   
104) Wielki J: Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia". Vol. 50, No 2, 2016, (str. 163-173). 
   
105) Wielki J: The Role of Internet of Things as a Key Technology Enabling the Fourth Industrial Revolution. [w:] „SIMPRO 2016 Conference Proceedings”. Moraru R., Lorint C., Ion R. (red.). Petrosani: Universitas Publishing House, 2016 (str. 539-544). 
   
106) Wielki J: Internet Rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych. „Studia Ekonomiczne”. Nr 281, 2016 (str. 208–219). 
   
107) Wielki J: Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze. Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Tom XVII, Zeszyt 11, Część I, 2016 (str. 127–140). 
   
108) Wielki J., Kozioł P.: Implementacja technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych opartych na koncepcji lean management. „Przegląd Nauk Stosowanych”. Nr 11, 2016 (str. 49–62). 
   
109) Wielki J.: The Impact of The Internet of Things Concept Development on Changes in the Operations of Modern Enterprises. [w:] „Polish Journal of Management Studies”. Vol. 15, No 1, 2017 (str. 262-275).
   
110) Wielki J.: Ad-Blocking as New Form of The Impact of Electronic Space on Business Organizations [w:] „Proceedings of the Conference Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models”. Pavla Slavíčková (red.). Olomouc, 2017 (str. 516–523).
   
111) Wielki J.: The Phenomenon of Ad-blocking in the Light of Research Involving Individual Internet Users [w:] „Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth”. Khalid S. Soliman (red.). Madryt, 2017 (str. 212-223).
   
112) Wielki J.: Wpływ rozwoju zjawiska ad-blockingu na współczesną rzeczywistość gospodarczą. „Studia Ekonomiczne”. Nr 336, 2017 (str. 37–52).
   
113) Wielki J., Sytnik I., Sytnik B.: Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje. „Barometr Regionalny”. Tom 15, Nr 4, 2017 (str. 31–37).
   
114) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik B.: Bitcoin as an Instrument of Financial Support for the World Economy Sustainable Development. [w:] „Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020”. Khalid S. Soliman (red.). Mediolan, 2018 (str. 2843-2855).
   
115) Wielki J., Sytnik I., Sytnik B.: Analysis of the openness level and EU integration trends in the development of Polish economy. „Journal of International Studies”.11(2), 2018 (str. 267-287).
   
116) Wielki J.: An analysis of opportunities, challenges and key strategic implications connected with the utilization of the Internet of Things by contemporary business organizations. “International Journal of Engineering & Technology”. Vol 7, No 3.13, 2018 (str. 99-103).
   
117) Wielki J.: An analysis of phenomenon of ad-blocking in the light of empirical research on heavy internet users in Poland. [w:] „Proceedings of the International Conference Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development”. Slavíčková P., Talášek T. (red.). Ołomuniec, 2017 (str. 489-495).
   
118) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint-stock companies. [w:] „Proceedings of the Conference 8th International Multidisciplinary Symposium Universitaria SIMPRO 2018”. Moraru R., Lorinţ C., Ion R. (red.). Petroşani, 2018 (str. 805-810).
   
119) Wielki J., Kozioł P.: Optimization of business processes with the use of microlocation tools based on the Industry 4.0 concept. [w:] „Proceedings of the Conference 8th International Multidisciplinary Symposium Universitaria SIMPRO 2018”. Moraru R., Lorinţ C., Ion R. (red.). Petroşani, 2018 (str. 939-944).
   
120) Wielki J., Grabara J.: The Impact of Ad-Blocking on the Sustainable Development of the Digital Advertising Ecosystem. "Sustainability”. 10(11), 2018 (str. 1-14).
   
121) Wielki J.: Ad-blockers as a new group of stakeholders of contemporary business organizations. "Przegląd Organizacji”. 9 (944), 2018 (str. 47-52).
 
   
122) Wielki J., Kozioł P.: The analysis of opportunities to use the lean it concept in modern enterprise. „Polish Journal of Management Studies". Vol. 18, No. 2, 2018 (str. 388-401).
   
123) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I.: Structural Disparities in the Polish Economy: Regional Development. „Barometr Regionalny”. Tom 16, nr 4, 2018 (str. 69–79).
   
124) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I.: Investment portfolio management based on the study of the competitiveness of joint-stock companies. „Quality-Access to Success”, 20 (S1), January 2019 (str. 387-392).
 
   
125) Wielki J., Kozioł P.: Optimization of business processes with the use of microlocation tools based on the Industry 4.0 concept. „Quality-Access to Success”, 20 (S1), January 2019 (str. 469-474).
 
   
126) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: Application of TOPSIS Method for Evaluation of IT Application in the Hospital. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1097-1104).
 
   
127) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: IT Application Evaluation at the University Clinical Hospital in Opole: Criteria Selection and Classification. [w:] „Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management ECKM 2019. Volume 2. Tomé E., Cesário F., Reis Soares R. (red.). Lisbon, 2019 (str. 1105-1113).
 
   
128) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I.,: Analysis of Macroeconomic Factors Affecting the Investment Potential of an Enterprise. „European Research Studies Journal”, Volume XXII, Issue 4, 2019 (str. 140-167).
 
   
129) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: Wykorzystanie matrycy QFD w planowaniu informatyzacji procesu diagnostyki laboratoryjnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 56, 2019 (str. 379-394).
 
   
130) Wielki J.: Influencerzy cyfrowi i ich rola w działaniach promocyjnych organizacji. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Tom XX, Zeszyt 12, Część 2, 2019 (str. 97-108).
 
   
131) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M.: Evaluation of Healthcare Business Intelligence Using the Fuzzy TOPSIS Method. [w:] „Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków. Metody, narzędzia, systemy, zastosowania”. Parys T. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 (str. 399-421).
 
   
   
132) Wielki J.: The Phenomenon of Digital Influencers in Light of Empirical Research on Heavy Internet Users Belonging to Generation Z [w:] „Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges”. Khalid S. Soliman (red.). Sewilla, 2020 (str. 10807-10816).
 
   
133) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik B.: Modeling the Hierarchical Composition of Factors Affecting the Consumer Decision-Making Process. [w:] „Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges”. Khalid S. Soliman (red.). Sewilla, 2020 (str. 11434-11450).
 
   
134) Wielki J.: Analysis of the Role of Digital Influencers and Their Impact on the Functioning of the Contemporary On-Line Promotional System and Its Sustainable Development. “Sustainability”. 12(17), 2020 (str. 1-20).
 
   
135) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: Knowledge Capture to Monitor the Alignment of Hospital Processes and Applied Information Technologies. [w:] „Proceedings of the 21st European Conference on Knowledge Management ECKM 2020. Garcia-Perez A., Simkin L.. (red.). Coventry, 2020 (str. 850-858).
 
   
136) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: Metodyka oceny elementów szpitalnego systemu informatycznego służąca planowaniu jego rozwoju. [w:] „Technologiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”. Turek T. (red.).  Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020 (str. 92-102).
 
   
137) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I., Zemlianska N.: Methodology for Building Trader's Investment Strategy Based on Assessment of the Market Value of the Company. „European Research Studies Journal”, Volume XXIV, Issue 1, 2021 (str. 913-935).
 
   
138) Wielki J., Stopochkin A., Sytnik I., Karaś E..: Transformation of the Concept of Talent Management in the Era of the Fourth Industrial Revolution as the Basis for Sustainable Development. „Sustainability”, 14(14), 8727, 2022 (https://doi.org/10.3390/su14148727).
 
   
139) Wielki J., Jurczyk-Bunkowska M., Madera D.: Identyfikacja strat spowodowanych niewystarczającym wsparciem procesów szpitalnych poprzez systemy IT. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” (Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management), 49(2023) (str. 158-173), DOI: 10.17512/znpcz.2023.1.12.
 
   
140) Wielki J., Sytnik, I., Stopochkin, A., Edaich, S., & Sytnik, B.: Prerequisites and scenarios for the EU economy transformation inlight of Industry 4.0 development. "Journal of International Studies", 16(2), 2023 (str. 85-101), doi: 10.14254/2071-8330.2023/16-2/5.
 
   
   
Opracowania nieopublikowane
 
1) Wielki J.: Przedsiębiorstwo jako aktor (interesariusz) społeczeństwa informacyjnego – wyzwania, determinanty i kierunki rozwoju. Opracowanie przygotowane w ramach grantu badawczego otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki "Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski" 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 (kierownik projektu prof. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Luty 2013 (110 str. maszynopisu)