Działalność zawodowa>>>Funkcje na uczelni

    

Funkcje pełnione na uczelni

  •  
członek Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej w kadencji 2002 – 2005,
   
  •  
członek Komisji ds. Rozwoju Informatycznej Infrastruktury Uczelni Politechniki Opolskiej w kadencji 2002 – 2005,
   
  •  
członek Komisji ds. Rozwoju Informatycznej Infrastruktury Uczelni Politechniki Opolskiej w kadencji 2005 – 2008,
   
  •  
z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (od 1 października 2006 do 30 września 2007).
  •  
p.o. dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (od 1 października 2007 do 30 września 2008),

  •  
członek Uczelnianego Kolegium Elektorów (Wybory 2008),


  •  
członek Wydziałowego  Kolegium Elektorów (Wybory 2008),