Działalność zawodowa>>>Recenzje doktoratów

    

Promotor prac doktorskich

Promotor pracy doktorskiej mgra Bogdana Sytnika: The Development of International Entrepreneurship Based on Utilisation of Internet Tools. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii (obrona: 25.11.2022, nadanie stopnia: 15.12.2022).