Działalność zawodowa>>>Recenzje doktoratów

    

Recenzje prac doktorskich

  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra Bartłomieja Okwieta: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii . Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 16.05.2016),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra Velimira Tasica: A multi-project environment in modern organizations . Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (obrona: 21.04.2017),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra Macieja Sobocińskiego: Rola wirtualnych społeczności w budowaniu marki na przykładzie branży multimedialnych programów komputerowych  . Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: 26.06.2017),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgr inż. Marty Juszczyk: Rozbudowa modelu akceptacji technologii dla potrzeb bezpiecznego wykorzystania tożsamości cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania (obrona: 28.11.2017),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Jakuba Syty: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w bankach wielonarodowych w Polsce. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania (obrona: 14.05.2018),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgr Moniki Kućmierczyk: Metodyka wdrażania telepracy w organizacjach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii (obrona: 25.05.2018),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra Adama Kostulaka: Model procesowego zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych szkół wyższych. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania (obrona: 05.07.2018),
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Klimka: Wolne i otwarte oprogramowanie w zarządzaniu procesami e-learningowymi w szkole wyższej. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania (obrona: 11.02.2020),
 
   
  •  
recenzent pracy doktorskiej mgra Roberta Golnika: Wpływ asymetrii przepływu informacji na zarządzanie jednostkami sektora nowoczesnych usług biznesowych. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania (obrona: ),