Działalność zawodowa>>>Prace badawcze

    

Prace badawcze 

Lp.

Nazwa projektu

Lata

1.

„Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele”, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania (NBS 73/15)

-   Źródło finansowania: środki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2015-2017

     

2.

„Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim”, Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Mannheim

Źródło finansowania: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2014-2015

3.

„Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- Źródło finansowania: konkurs OPUS (badania podstawowe), Narodowe Centrum Nauki (projekt badawczy 2011/01/B/HS4/00974)

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2012-2014

4.

„Przedsiębiorstwa jutra – prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim”, Politechnika Opolska

- Źródło finansowania: projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.08.01.02-16-013/08-00)

-   Charakter udziału: ekspert badawczy

 

2010

5.

„Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki”, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (NBS-28/09)

-   Źródło finansowania: środki MNiSzW

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2009

6.

„Opracowanie metod budowy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa”, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (NBS-44/08)

-   Źródło finansowania: środki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2008

7.

„Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów biznesowych organizacji”, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (NBW-51/01)

-   Źródło finansowania: środki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2001-2005