Działalność zawodowa>>>Ciekawe konferencje naukowe

    

Ciekawe konferencje naukowe

 •  
ETHICOMP 2007 "Glocalisation: Bridging the Global Nature of Information and Communication Technology and the Local Nature of Human Beings" - Meiji University, Tokyo, Japan (Tuesday 27 March 2007 to Thursday 29 March 2007).

 

 •  
20th Bled eConference “eMergence: Merging and Emerging Technologies, Processes, and Institutions” (June 4 - 6, 2007, Bled, Slovenia).

 

 •  
DEXA 2007 - 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications (Regensburg, Germany 3-7 September 2007).

 

 •  
EC Web 2007 - 8th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (Regensburg, Germany 3-7 September 2007).

 

 •  
The 4th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2007) jointly with The 5th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies (CCCT 2007).

 

 •  
CEPE2007 - Seventh International Computer Ethics Conference - University of San Diego, USA (July 12-14 2007).

 

 •  
Zastosowania systemów e-biznesu w gospodarce - międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu Technologii Informacyjnych w Zarządzaniu - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (28 września 2007).

 

 •  

Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2007– konferencja organizowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego (Ustroń 18-19 października 2007).


 •  
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody, narzędzia i technologie  informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy" organizowana przez Katedrę Informatyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Chorzów, 26 września 2007).

 

 •  

ETHICOMP 2008  " "Living, Working And Learning Beyond Technology" - University of Pavia, Mantua, Italy ( 24 September - 26 September 2008)

 •  
21th Bled eConference “eCollaboration: Overcoming Boundaries Through Multi-Channel Interaction” (June 15 - 18, 2008, Bled, Slovenia).

 

EC Web 2008 - 9th International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (Turin, Italy 1-5 September 2008).

 

"Informatyka dla przyszłości" - konferencja organizowana Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych (Warszawa, 26 września 2008).

 

"Zastosowania systemów e-biznesu w gospodarce" - III konferencja naukowa z zakresu Technologii Informacyjnych w Zarządzaniu - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (10 października 2008).

 

Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2008– konferencja organizowana przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego (Ustroń 22-24 października 2008).

 

The 9th International Conference on INFORMATION MANAGEMENT ICIM – konferencja organizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk 3 - 5  czerwca 2009).
   
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy" organizowana przez Katedrę Informatyki i Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (Chorzów, 22 września 2009).
   
   
Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2009 – XXIV edycja konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego (Ustroń 22-23 października 2009).
   
   
Seminarium Jubileuszowe z okazji 70-tej rocznicy urodzin prof. Kisielnickiego – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  (Warszawa 28 października 2009).
   
   
Advanced Information Technologies for Management AITM’2009 – konferencja organizowana przez Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wrocław 23-24 listopada 2009).
   
   
Technologie Informacyjne dla społeczeństwa - IV konferencja naukowa z zakresu Technologii Informacyjnych w Zarządzaniu - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (26 listopada 2009).
   
   
ETHICOMP 2010  " The "backwards, forwards and sideways" changes of ICT" - Rovira and Virgili University, Tarragona, Spain ( 14 April - 16 April 2010).
   
ICEP 2010  " International Conference on eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship" - University of Gdańsk (14 - 16 September 2010).
   
   
Informatyka dla Przyszłości - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (25 listopada 2010).
   
ETHICOMP 2011  " The Social Impact of Social Computing" - Sheffield Hallam University, UK (14 September - 16 September 2011).
   
   
Informatyka „4” Przyszłości - Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego  - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (13 października 2011).
   
   
Informatyka @ Przyszłości -  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (15 listopada 2012).
   
International Cross Domain Conference and Workshop (CD-ARES) (Prague, August 20th - 24th, 2012).
   
ETHICOMP 2013  - University of Southern Denmark, Kolding, Denmark, 12-14 June 2013.
   
The 11th International Conference on Information Management ICIM 2013 (Jurata, 22 - 24 May, 2013),
   
Informatyka @ Przyszłość -  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (14 listopada 2013).
   
ETHICOMP 2014 – “Liberty and Security in an Age of ICTs”  - Paris, 25 to 27 June 2014.
   
XXIX Konferencja Naukowa Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2014/ Creativity Support Systems CSS'2014, Szczyrk 21-22 października 2014 (zdjęcia).
   
Informatyka 2 Przyszłości -  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 3-4 grudnia 2014.
   
KM Conference 2015, 24 - 27 June 2015, University of Economics in Katowice, Poland.
   
The 10th Conference on Information Systems Management ISM'15 in the framework of the FedCSIS 2015, Łódz, Poland, 13 - 16 September, 2015.
   
The 12th International Conference on Information Management ICIM 2015 (Gdańsk, 20 - 22 May, 2015),
   
XXII Mountain School of Polish Information Processing Society „It Systems’ Application in Business and Industry Practice” (Szczyrk, Poland, 22-24 June 2015),
   
I Kongres Informatyki Ekonomicznej (Podlesice k/Kroczyc, 23-25 września 2015).
   
II - edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2016"(Łódź, 06-07 maja 2016).
 
   
The 11th Conference on Information Systems Management ISM'16 in the framework of the FedCSIS 2016, Gdańsk, Poland, 11 - 14 September, 2014.
 
   
"Twórczość - Innowacyjność – Przedsiębiorczość - technologie informacyjne w organizacjach"(Szczyrk, 17-19 listopada 2016).
 
   
The 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design, Gdańsk&Sopot, Poland, 29 September, 2016.
 
   
Informatyka w Zarządzaniu 2016 (Szczecin, 30 listopada - 1 grudnia 2016).