Szczyrk 2004

100 0845 100 0860  prof. Witold Chmielarz 100 0863  prof. Witold Chmielarz (z prawej) 100 0865