Konferencja I@P 2012 Od prawej: prof. Jerzy Kisielnicki, dr Tomasz Parys Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Od lewej: prof. W. Chmielarz, prof. M. Sikorski, prof. M. Pańkowska, prof. E. Ziemba, prof. W. Szpringer, dr M. Jagodziński. Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012
Konferencja I@P 2012 dr MIrosław Dyczkowski, dr Helena Dudycz Konferencja I@P 2012 Od lewej: prof. W. Chmielarz, dr T. Parys Konferencja I@P 2012 Tyłem: dr Oskar Szumski Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 prof. Ewa Ziemba Konferencja I@P 2012 Na pierwszym planie prof. M. Sikorski, z tyłu mgr J. Nowak
Konferencja I@P 2012 Od prawej: prof. M Sikorski, prof. W. Chmielarz Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 Od lewej: prof. E. Ziemba, dr H. Dudycz, prof. M Pańkowska
Konferencja I@P 2012 Konferencja I@P 2012 W środku: mgr Jerzy Nowak