I-2-P - (Warszawa 3-4.12.2014, WZ-UW)

DSC07722 od lewej: prof. Chmielarz, prof. Turyna, prof. Kisielnicki DSC07807 prof. Ziemba (z lewej), mgr inż. Jerzy Nowak (z prawej) DSC07778 DSC07798 DSC07731 DSC07759 od lewej: prof. Chmielarz, prof. Turyna, prof. Kisielnicki, prof. Drelichowski
DSC07748 od lewej: prof. Turyna, prof. Kisielnicki, prof. Krupa DSC07743 od lewej: prof. Chmielarz, prof. Turyna, prof. Kisielnicki, prof. Bielecki DSC07754 od lewej: prof. Chmielarz, prof. Turyna, prof. Kisielnicki , prof. Szyjewski DSC07760 DSC07788 od lewej: prof. Turyna, prof. Kisielnicki, mgr inż. Jerzy Nowak, prof. Szyjewski DSC07787 od lewej: mgr inż. Jerzy Nowak, prof. Szyjewski
DSC07785 od lewej: prof. Kisielnicki, mgr inż. Jerzy Nowak, prof. Szyjewski DSC07765 DSC07782 DSC07781 DSC07802 prof. Drelichowski DSC07804 prof. Drelichowski
DSC07790 mgr inż. Jerzy Nowak DSC07791 prof. Sikorski DSC07812 DSC07795 prof. Ziemba DSC07810 DSC07805
DSC07775 DSC07768 DSC07797 DSC07730 DSC07732 DSC07767
DSC07733 DSC07719 DSC07729 DSC07725 DSC07849 DSC07846 prof. Helena Dudycz
DSC07845 DSC07843 dr Tomasz Parys (z lewej), prof. Drelichowski (z prawej) DSC07836 od lewej: prof. Kisielnicki, dr Parys, prof. Szyjewski DSC07833 od lewej: prof. Kisielnicki, prof. Sikorski, prof. Chmielarz, dr Parys, prof. Szyjewski DSC07831 DSC07830 stoją: prof. Ziemba, prof. Kisielnicki
DSC07819 DSC07818 DSC07817 DSC07827 DSC07850 prof. Kisielnicki (początek drugiego dnia konferencji) DSC07871 drugi dzień konferencji
DSC07867 drugi dzień konferencji DSC07857 panel dyskusyjny (od lewej): prof. Chmielarz, mgr inż. Nowak, prof. Ziemba DSC07864 panel dyskusyjny (od lewej): prof. Chmielarz, mgr inż. Nowak, prof. Ziemba, prof. Sobczak, prof. Dudycz. prof. Szpringer, prof. Grabara, prof. Drelichowski DSC07858 panel dyskusyjny (od lewej): prof. Dudycz. prof. Szpringer, prof. Grabara, prof. Drelichowski DSC07856 panel dyskusyjny (od lewej): prof. Chmielarz, mgr inż. Nowak, prof. Ziemba, prof. Dudycz. prof. Szpringer, prof. Grabara, prof. Drelichowski DSC07863 panel dyskusyjny (od lewej): prof. Chmielarz, mgr inż. Nowak, prof. Ziemba, prof. Sobczak, prof. Dudycz. prof. Szpringer, prof. Grabara, prof. Drelichowski