138 UG Prof. Stanisław Wrycza 170 UG Prof. Stanisław Wrycza 148 UG Otwarcie konferencji 169 UG 136 UG dr Ewa Ziemba i prof. Stanisław Wrycza 174 UG Przerwa w obradach
176 UG Przerwa kawowa 172 UG Prof. Stanisław Wrycza (z prawej) 198 UG Obrady 114 UG Uczestnicy konferencji 238 UG Uroczysta kolacja (prof. Stanisław Wrycza) 239 UG Uroczysta kolacja (prof. Stanisław Wrycza)
281 UG Uroczysta kolacja - oficjalny tort konferencyjny 244 UG dr Beata Czarnacka-Chrobot, ja i dr Ewa Ziemba 246 UG dr Ewa Ziemba i prof. Andrzej Kobyliński 260 UG Uroczysta kolacja 248 UG Uroczysta Kolacja